Tervetuloa!

Elävä astrologia - projekti antaa laajan kentän kehitykselle. Sellainen lähestymistapa, jossa astrologia nähdään tieteen lisäksi myös taiteena, on ystävällismielinen hyvin erilaisille koulukunnille ja suuntauksille. Tällainen lähestymistapa selittää myös sen, miten niin monenlaiset astrologiset koulukunnat voivat elää menestyksellä rinnakkain - eihän taidekaan ole yksiulotteista. Ainoa kaikkia astrologian suuntauksia yhdistävä tekijä on ajatus 'niin alhaalla, kuin ylhäällä' ja siitä johtuvat monet samankaltaisuuden ja symmetrian periaatteet. Haluan korostaa: jumalalliset samankaltaisuuden ja symmetrian periaatteet. Meissä jokaisessa on jumalallinen kipinä ja me kaikki elämme yhtäaikaa yhdessä Kehossa. Niin pitkälle kuin mahdollista, pyrin välittämään näiden sivujen lukijoille kokemuksen siitä, että koko maailma on yksi, että kaikki on yhteydessä kaikkeen, ja että kaikki on elävää. Haluan kiittää taiteilija Mihail Tyllistä kuvasta, joka on etusivulla.

Kuka minä olen

Ruslan Susi Nimeni on Ruslan Susi. Synnyin 18.1.1971 Riiassa. Koulutus (maisteritason tutkinto 1997), jonka sain maineikkaassa Riian teknisessä yliopistossa, ei pystynyt kukistamaan kiinnostustani taidetta kohtaan. Vuonna 1994 aloin itsenäisesti opiskella astrologiaa ja tein ensimmäisen karttani ilman opettajien apua. Vuonna 1995 opiskelin lyhyen aikaa Uranian astrologiaa (Hampurin koulukunnan astrologiaa). Se ei herättänyt kiinnostustani. Sitten päädyin Galina Svedbergin ryhmään; hän on M. Levinin oppilas. Siihen tykästyin. Samanaikaisesti opiskelin Sergei Vronskin* johdolla 1995 - 1997. Vuonna 1997 muutin Suomeen, olen nimittäin inkerinsuomalainen. Vuonna 1999 suoritin diplomin Moskovan astrologisessa akatemiassa M. Levinin ja T. Mitjaevan johdolla. Sen jälkeen olen itsenäisesti kehittänyt taitojani edelleen niin teoriassa kuin käytännönkin kautta. Teen säännöllisesti tulkintoja ja minulla on kokemusta myös astrologian opettamisesta.

Vuosina 1999 - 2004 olin aktiivisesti mukana teatteriryhmässä, jota johti näyttelijä Irina Reznikova. Maaliskuussa 2000 keräsin täällä pohjoisen poroseuduilla laatuaan ensimmäisen "Iloisten ja kekseliäiden klubin" nimeltään Kuumat suomalaiskaverit. Kysymyksessä on eräänlainen huumoriteatteriryhmä, joka kilpailee toisten kaltaistensa kanssa. Lopetin sen touhun syksyllä 2001. Menin naimisiin Suomessa vuonna 2002, meillä on kolme lapsia. Astrologian lisäksi minua kiinnostavat teatteri, lehtikirjoittelu ja tietokilpailut. Astrologian eri suuntauksista harjoitan eniten nataaliastrologiaa ja synastriaa. Kuten kiltti Kauris ainakin, sympatiseeraan mundaania (poliittista) astrologiaa. Paljon aikaa kuluu myös urheiluastrologian ja ennenkaikkea jalkapallon ja nyrkkeilyn, tutkimiseen. Vuoden 2002 alussa vihkiydyin internetin saloihin, ja sen välityksellä olen löytänyt paljon uusia ystäviä. Olen varma, että verkkoastrologialla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Kiinnostukseni filosofiaa ja historiaa kohtaan ja, niin ajattelen, onnekkaat kohtaamiset, ovat auttaneet kehittämään omaa elämänkatsomustani.

*Tietojeni mukaan Sergei Vronskilla (1915 - 1998) oli tuttavia tai ystäviä Suomessa. Luultavasti vuonna 1994 Vronski oli käymässä Suomessa. Olisi mielenkiintoista tutustua ihmisiin, jotka tunsivat hänet. Olisin kiitollinen mistä tahansa Vronskiin liittyvästä tiedosta.

Yhteistyö

Täällä Elävässä astrologiassa olemme iloisia, mikäli löytyy yhteistyöhön halukkaita astrologi-kirjoittajia, vaikkakin lienee todennäköistä, että myös astrologiaa sivuavien alojen, esim. psykologian, filosofian tai astronomian, edustajat löytävät tiensä sivuille. Ainutlaatuisuutensa vuoksi astrologia voi löytää kosketuskohtia lähes minkä tahansa tiedon tai taiteen lajin kanssa. Kirjoittajien lisäksi Elävä astrologia on valmis etsimään uusia yhteistyön muotoja verkko- tai paperijulkaisemisen puolelta. Luotettavat ennusteet, psykologisten muotokuvien laatiminen, tapahtumien tai niiden seurausten analysointi, humoristiset tekstit - kaikki tämä voi olla osa uusia projekteja. Yksi tämän sivuston tehtävistä on auttaa yhteyksien luomisessa ja tiedottaa astrologiasta Venäjällä, Ukrainassa ja Baltian maissa. Ja lopuksi, Elävä astrologia, nimensä mukaisesti elävänä ja elävästi, on valmis mitä ennalta-aavistamattomampiin yhteistyökuvioihin ja käänteisiin verkkokohtaloissa.

Minun postiosoite: ruslansusi@yahoo.com