MERKKIEN VOIMAKKUUS VUONNA 2008

Astronomisen vuosi 20.03.2008 - 21.03.2009

Mitä eläinradan merkkien voimakkuus tarkoittaa?

Tähän termiin olen sisällyttänyt potentiaalisen elämänvoiman, joka voi virrata kunkin merkin läpi. Olen käyttänyt itse kehittämääni laskentatapaa, jossa on otettu huomioon viiden planeetan ja Kuun asemat Auringon ollessa ingressissä Oinaassa. Lisäksi olen ottanut huomioon nousevan merkin ja käyttänyt Antiikin tasahuonejärjestelmää (1 huone = 1 merkki).Esimerkiksi nouseva Kaksonen saa enemmän pisteitä kuin Skorpioni 6. huoneessa.

Merkin voimakkuus ei tarkoita myönteistä tai kielteistä vaikutusta! Se kertoo ainoastaan sen, että niiden merkkien kautta, joiden suhteellinen painoarvo on suurempi, virtaa suurempi määrä energiaa.

Mikä tuon energian laatu on, riippuu jokaisen omasta kartasta, ja tietysti siitä, mitä ihminen itse on tullut kylväneeksi omilla ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan.

Astronomisen vuoden 2008 (20.3.2008 – 21.3.2009) suosikkina ”elämänkokemusten” runsauden listalla on Kauris. Rapu, Neitsyt ja Kalat myöskin elävät vilkasta elämää. Vesimiehelle ja Härälle tämä vuosi on rauhallinen voi säästä energiaa seuravalle vuodelle.

ERKKIEN VOIMAKKUUS VUONNA 2008

Astronomisen vuosi 20.03.08 - 21.03.09

Taulukko sopii Suomen, Moskovan ja Delin aluelle ja kaikialle jossa on Kaksoset Askendetissa.

Miten taulukkoa luetaan?

1) Fyysisten, älyllisten ja sielullisten voimien käyttämisen osalta vuosi on osittain rauhallinen ja säästeliäs Oinakselle, Härälle ja Vesimiehelle. Sen sijaan Ravujen, Neitsyjden, Kalojen ja erikoisesti Kauristen elämässä tapahtumia on yhtenä vyörynä

2) Taulukkoa on kätevintä käyttää analysoitaessa yksittäisen ihmisen toimintaa ryhmässä. Aika ajoin kiinteässä ryhmässä huomio kiinnittyy vuorotellen eri yksilöihin. Syyt voivat olla mitä moninaisempia – kuka meni naimisiin, kuka erosi, kuka katkaisi jalkansa, teki mainion pilan, rakastui, riitaantui, hyppäsi laskuvarjolla jne. Täysin yhdentekevää on se, millä tavalla henkilö vetää huomion puoleensa, tärkeintä on huomata, että kyseinen henkilö ”virrattaa” lävitseen elämänenergiaa, ts. hän ei jää passiiviseksi ja alakuloiseksi. Juuri nämä kulaukset raikasta elämän vettä on se, mitä kaaviolla yritän kuvata.

3) Astrologian perusteet tuntevia voin neuvoa tarkkailemaan oman kartan planeettoja, jotka sijaitsevat Kauriksessa – niiden merkitys luultavasti kasvaa astronomisen vuoden aikana.

Ruslan Susi, 23.03.2008

Etusivu