MERKKIEN VOIMAKKUUS VUONNA 2006

Astronomisen vuosi 20.03.2006 - 20.03.2007

Mitä eläinradan merkkien voimakkuus tarkoittaa?

Tähän termiin olen sisällyttänyt potentiaalisen elämänvoiman, joka voi virrata kunkin merkin läpi. Olen käyttänyt itse kehittämääni laskentatapaa, jossa on otettu huomioon viiden planeetan ja Kuun asemat Auringon ollessa ingressissä Oinaassa. Lisäksi olen ottanut huomioon nousevan merkin ja käyttänyt Antiikin tasahuonejärjestelmää (1 huone = 1 merkki).Esimerkiksi nouseva Kaksonen saa enemmän pisteitä kuin Skorpioni 6. huoneessa.

Merkin voimakkuus ei tarkoita myönteistä tai kielteistä vaikutusta! Se kertoo ainoastaan sen, että niiden merkkien kautta, joiden suhteellinen painoarvo on suurempi, virtaa suurempi määrä energiaa.

Mikä tuon energian laatu on, riippuu jokaisen omasta kartasta, ja tietysti siitä, mitä ihminen itse on tullut kylväneeksi omilla ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan.

Astronomisen vuoden 2006 (20.3.2006 – 20.3.2007) suosikkina ”elämänkokemusten” runsauden listalla on Oinas, Skorpioni ja Vesimies.

Europe 2006

Astronomisen vuosi 20.03.05 - 20.03.06

Tämä taulukko sopii koko Europalle

Miten taulukkoa luetaan?

1) Fyysisten, älyllisten ja sielullisten voimien käyttämisen osalta vuosi on rauhallinen ja säästeliäs Kaloille ja osittain myös Neitsyille. Sen sijaan Skorpionien, Vesimiesten ja Oinajen elämässä tapahtumia on yhtenä vyörynä.

2) Taulukkoa on kätevintä käyttää analysoitaessa yksittäisen ihmisen toimintaa ryhmässä. Aika ajoin kiinteässä ryhmässä huomio kiinnittyy vuorotellen eri yksilöihin. Syyt voivat olla mitä moninaisempia – kuka meni naimisiin, kuka erosi, kuka katkaisi jalkansa, teki mainion pilan, rakastui, riitaantui, hyppäsi laskuvarjolla jne. Täysin yhdentekevää on se, millä tavalla henkilö vetää huomion puoleensa, tärkeintä on huomata, että kyseinen henkilö ”virrattaa” lävitseen elämänenergiaa, ts. hän ei jää passiiviseksi ja alakuloiseksi. Juuri nämä kulaukset raikasta elämän vettä on se, mitä kaaviolla yritän kuvata.

3) Astrologian perusteet tuntevia voin neuvoa tarkkailemaan oman kartan planeettoja, jotka sijaitsevat Oinaksessa, Skorpionissa ja Vesimiehessa – niiden merkitys luultavasti kasvaa astronomisen vuoden aikana, kun taas Kalassa olevat planeetat jäävät todennäköisesti toistaiseksi varjoon.

Ruslan Susi 2006

Etusivu