MERKKIEN VOIMAKKUUS VUONNA 2005
Mitä eläinradan merkkien voimakkuus tarkoittaa?

Tähän termiin olen sisällyttänyt potentiaalisen elämänvoiman, joka voi virrata kunkin merkin läpi. Olen käyttänyt itse kehittämääni laskentatapaa, jossa on otettu huomioon viiden planeetan ja Kuun asemat Auringon ollessa ingressissä Oinaassa. Lisäksi olen ottanut huomioon nousevan merkin ja käyttänyt Antiikin tasahuonejärjestelmää (1 huone = 1 merkki).Esimerkiksi nouseva Kaksonen saa enemmän pisteitä kuin Skorpioni 6. huoneessa.

Merkin voimakkuus ei tarkoita myönteistä tai kielteistä vaikutusta! Se kertoo ainoastaan sen, että niiden merkkien kautta, joiden suhteellinen painoarvo on suurempi, virtaa suurempi määrä energiaa.

Mikä tuon energian laatu on, riippuu jokaisen omasta kartasta, ja tietysti siitä, mitä ihminen itse on tullut kylväneeksi omilla ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan. Vuoden 2004 ennuste oli onnistunut. Kalojen ennustettiin olevan asioiden keskipisteessä, josta selkeimpänä esimerkkinä oli kyseisessä merkissä syntynyt Viktor Jushtshenko, joka valittiin presidentiksi, joutui myrkytyksen uhriksi, johti oranssia vallankumousta, koki äitinsä kuoleman, ja josta lopulta tuli Ukrainan laillinen presidentti.

Mielenkiintoinen yhteensattuma on se, että astronomisen vuoden 2005 (20.3.2005 – 20.3.2006) suosikkina ”elämänkokemusten” runsauden listalla on jälleen Kalat. Suomen, Viron, Latvian, Israelin, Liettuan, Valkovenäjän, Ukrainan, Moldovan, Romanian, Egyptin, Syyrian ja Bulgarian osalta merkkien voimakkuudet näyttävät tältä:

Astronomisen vuosi 2005

Astronomisen vuosi 20.03.05 - 20.03.06

Miten taulukkoa luetaan?

1) Fyysisten, älyllisten ja sielullisten voimien käyttämisen osalta vuosi on rauhallinen ja säästeliäs Oinaille ja osittain myös Kauriille. Sen sijaan Kaksosten, Rapujen, Vesimiesten ja – kuten sanottua – Kalojen elämässä tapahtumia on yhtenä vyörynä.

2) Taulukkoa on kätevintä käyttää analysoitaessa yksittäisen ihmisen toimintaa ryhmässä. Aika ajoin kiinteässä ryhmässä huomio kiinnittyy vuorotellen eri yksilöihin. Syyt voivat olla mitä moninaisempia – kuka meni naimisiin, kuka erosi, kuka katkaisi jalkansa, teki mainion pilan, rakastui, riitaantui, hyppäsi laskuvarjolla jne. Täysin yhdentekevää on se, millä tavalla henkilö vetää huomion puoleensa, tärkeintä on huomata, että kyseinen henkilö ”virrattaa” lävitseen elämänenergiaa, ts. hän ei jää passiiviseksi ja alakuloiseksi. Juuri nämä kulaukset raikasta elämän vettä on se, mitä kaaviolla yritän kuvata.

3) Astrologian perusteet tuntevia voin neuvoa tarkkailemaan oman kartan planeettoja, jotka sijaitsevat Kaloissa ja Kaksosissa – niiden merkitys luultavasti kasvaa astronomisen vuoden aikana, kun taas Oinaassa olevat planeetat jäävät todennäköisesti toistaiseksi varjoon.

Ruslan Susi 2005

Etusivu